DIVOČINA v Družstevnej

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 5. prednášku 19. ročníka zimného prednáškového cyklu. LZ VLK, 082 13 Tulčík 26, 051-778 94 88, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk.

DIVOČINA v Družstevnej
Štefan Szabó, OZ Sosna

Kedy: Streda 13. 2. 2013 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup je voľný

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA sa nachádza v Malej Vieske (časť obce Družstevná pri Hornáde), 12 km od Košíc. Budova Ekocentra aj okolitý pozemok sa snaží ľuďom ukázať riešenia, ktoré pomáhajú zachovaniu divočiny a zdravého prostredia. Pri rekonštrukciibudovy boli použité miestne prírodné materiály (slama, konopa, ovčia vlna, konský trus, drevo, hlina...) a okolitý veľký pozemok je ukážkou prírodnej záhrady - teda miesta, kde blízko seba nájdeme kúsok divočiny, jedlé rastliny, staré odrody ovocia alebo jazierko plné života. A týmto všetkým chceme ukázať, že harmónia medzi človekom a prírodou môže fungovať, stačí počúvať, čo nám krajina a miesto rozprávajú.

príloha: Divocina_v_Druzstevnej.pdf [207.35 KB]
príloha: Divocina_v_Druzstevnej.jpg [1.01 MB]