Čo ma naučil les - Banská Bystrica

Lesoochranárske zoskupenie VLK Poľana Vás pozýva na prednášku s diskusiou

Čo ma les naučil
LADISLAV ALCNAUER

20. februára 2013 o 17:00

Klub architektov, 2. poschodie
Nám. SNP 7, Banská Bystrica

Vstup je voľný

Ladislav Alcnauer, skúsený lesník, maliar prírody, človek, ktorý sa dlhé roky venoval prírode šetrnému spôsobu hospodárenia v lese, nám príde porozprávať o svojich dlhoročných skúsenostiach. Výsledky jeho práce v lesníckom obvode Smolnícka Osada vo Volovských vrchoch si chodia pozerať exkurzie lesníkov zo zahraničia a do jeho lesov sa chodia učiť
a inšpirovať lesníci z celého Slovenska.

príloha: Pozvánka [304.94 KB]