Benefičný koncert pre LZ VLK

Pozývame Vás na benefičný koncert venovaný Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK a na podporu vyhlásenia Evolučného parku Bratislava, nami navrhovanej, novej prírodnej rezervácii na území Malých Karpát.

Hudobní hostia: skupiny Živé Kvety, Longital a Billy Barman
Kde: Bratislava, Propaganda Club, internát Mladá Garda, Račianska 103,
električky 3,5,11, zástavka Mladá Garda
Kedy: 13.4.2011 (streda), od 19:00
Hosť večera: Ing. Juraj Lukáč
Vstupné: 7
€, bude venované LZ VLK

Príďte sa zabaviť Laughing a svojou prítomnosťou podporiť činnosť LZ VLK. Súčasne Vás chceme poprosiť o pomoc pri šírení informácie o koncerte.

LZ VLK sa prioritne snaží chrániť slovenské prirodzené lesy a naše veľké šelmy, vlka a medveďa. Výťažok akcie pôjde na záchranu prirodzených lesov a to či už priamo, na výkup, prípadne prenájom lesov, alebo sprostredkovane, tým že vyzbierané peniaze by sme použili na kroky vedúce k ochrane prírodných procesov a tým aj dravcov, iných živočíchov a rastlín. Po rokoch fungovania sme zistili, že jediná možnosť, ako zabezpečiť voľnosť prírodným procesom v dlhodobom horizonte a tým aj miesto pre život šeliem je získať les a potom ho vyhlásiť za rezerváciu. Takto sa nám podarilo vyhlásiť dve naše rezervácie, Vlčiu v Čergovskom pohorí a Rysiu v Strážovských vrchoch. Dosiahli sme to tak, že les bol odkúpený, prípadne nám darovaný a potom v spolupráci so Štátnou ochranou prírody vyhlásený za rezerváciu. Ďalej sme si prenajali v Západných Tatrách 160 ha Suchú dolinu na 40 rokov a tým sme zabránili ťažbe nádherných starých jedlí. Viac o našom združení na http://www.wolf.sk/ .

Ďalší dôvod organizovania tohto koncertu je prezentácia projektu Evolučného parku Bratislava, nami navrhovanej novej prírodnej rezervácie. Ide o územie v Malých Karpatoch, neďaleko Bieleho Kríža, v ktorom by bola zakázaná ťažobná a poľovná činnosť, ale súčasne zachovaný voľný pohyb osôb, cyklistov, koní, psov. Takej oázy pokoja a pohody pre Bratislavčanov. Tento projekt je v momentálne v štádiu predkladania poslancom Bratislavského magistrátu a pánovi primátorovi. Viac na http://www.vydrica.sk/
.

Vďaka, nech sa darí a do stretnutia Smile.

 

príloha: Plagat_Garda_nahlad.jpg [158.09 KB]
príloha: Plagat_Garda_A3.jpg [1.05 MB]
príloha: Plagat_Garda_A4.jpg [705.76 KB]
príloha: Plagat_Garda_A4_CB.jpg [522.4 KB]