Aprílové infostánky 2017 - NIČ

Lesoochranárske zoskupenie VLK organizuje aj túto jar infostánky v rôznych mestách Slovenska.
Je to jedna z posledných možností podpísať petíciu za NIČ alebo odovzdať vyplnený hárok - petíciu odovzdávame koncom apríla! Doteraz sme (ste spolu s nami) nazbierali 30 000 podpisov a počas tohto intenzívneho mesiaca sa pokúsime dosiahnuť číslo 50 000. Ďakujeme za vašu intenzívnu pomoc.

Cieľom infostánkov je aj informovanie verejnosti o problémoch i úspechoch v ochrane lesov a o našej činnosti - a o NIČ
Radi prijmeme aj vašu priamu pomoc na infostánku, kontaktujte Vila Bartuša na tel. č.: 0911779020.
Infostánok je väčšinou umiestnený priamo v centre mesta alebo na najviac frekventovanom mieste, od cca 10.00 do cca 17.00. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa infostánok preloží na iný deň. Stretnúť sa s nami môžete na týchto miestach:

27.3. Lučenec
28.3. Levice
29.3. Bratislava (Poštová ulica, celkovo by mal byť stánok od 27.3. do 29.3. a ak bude zlé počasie, 3.4. - 7.4.)
30.3. Bardejov (OD Centrum)
30.3. Topoľčany
31.3. Prievidza
31.3. Trnava
1.4. Martin
3.4. Martin alebo Považská Bystrica
4.4. Námestovo
5.4. Poprad
6.4. Košice
7.4. Vranov nad Topľou
6. a 7.4. Nitra
3.4. Zlaté Moravce
4.4. Šaľa

kontakt: Viliam Bartuš 0911779020