ALTERNATÍVY V LESNÍCTVE - Prešov

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 3. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou s názvom

ALTERNATÍVY V LESNÍCTVE

Skúsený lesník a maliar prírody Ladislav Alcnauer vám predstaví spôsoby prírode blízkeho pestovania listnatých i zmiešaných lesov. Porozpráva vám o hospodárení v lesoch bez vytvárania holín, ako ťažiť, aby les zostal lesom a tiež o tom, prečo sa do „jeho“ lesov vo Volovských vrchoch chodia učiť a inšpirovať lesníci z celého Slovenska.

Kedy: streda 25.marca 2009 o 17:00
Kde: VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB - ČAVIAREŇ, JARKOVÁ 77, PREŠOV - VSTUP VOĽNÝ

príloha: 2009_alznauer_alternatívy_fin...pdf [43.81 KB]