Organizácie a jednotlivci podporujúci zavedenie celoročnej ochrany vlkov

LZ VLK, Tulčík
LZ VLK Východne Karpaty, Jasenov
LZ VLK, Poľana, Zvolen
LZ VLK, Tatry, Liptovský Hrádok
Priatelia Zeme Slovensko, Banská Bystrica
Združenie Slatinka, Zvolen
Greenpeace Slovensko, Bratislava
BROZ, Bratislava
OZ Klub Strážov, Považská Bystrica
MV SZOPK, Bratislava
A-projekt, Liptovský Hrádok
SOSNA, Košice
Centrum pre filantropiu, Bratislava
Sloboda zvierat, Bratislava
Nadácia EKOPOLIS, Banská Bystrica
SOVS, Bratislava
SPZ, Košice
SZOPK Sirius/WISE Slovensko, Bratislava
Nadácia Zelená Nádej, Tulčík
Naše mesto, Bratislava
Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín
DAPHNE, inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava
REC Slovensko, Bratislava
OZ Vydra, Čierny Balog
ZO SZOPK Echo, Spiššská Nová Ves
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov, Bánovce nad Bebravou
Združenie PČOLA, Stará Ľubovňa
Za Matku Zem, Prešov
OZ Koreň, Spišská Nová Ves
Jantárová cesta, Banská Štiavnica
STUŽ SR, Bratislava
OZ Tatry, Liptovský Mikuláš
SVODAS, Bratislava
CEEV Živica, Bratislava
Dubnická Environmentálna Skupina, Dubnica nad Váhom
Environmental Lobbying facility, Bratislava
OZ Ži a nechaj žiť, Bratislava
Jedlo namiesto zbraní, Bratislava
Turčianska bicyklová skupina JUS, Turčianske Teplice
Za Matku Zem, Bratislava
OZ Brečtan, Nové Mesto nad Váhom
ISOS - Inštitút pre solidárnu spoločnosť, Galanta
ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, Bratislava
BicyBA, Bratislava
Správa CHKO Strážovské vrchy, Považská Bystrica

Kampaň podporuje obec Jusková Voľa

Jenotlivci:

Ing. Maroš Silný, Bratislava
Ing. Gabriela Zvarová, Žilina
Dušan Jamriška, Martin
Ján Vrabec, Martin
Ing. Juraj Lukáč, Prešov
MVDr. Rastislav Kolesár, Bratislava
Mgr. Jana Strnádová, Dubnica nad Váhom
RNDr. Pavol Kaňuch, Juskova Voľa
Peter Kupčík, Košice
Ing. Erik Baláž
Mgr. Katarína Bartovičová, Bratislava
Mgr. Pavol Široký, Bratislava
Laco Hegyi, Košice
Rastislav Mičaník, Michalovce
Anna Mičaníková, Michalovce
Veronika Zeľová, Humenné
Viliam Bartuš, Opatovce nad Nitrou
Ing. Dagmar Lukáčová, Prešov
Dr. Eduard Chmelár, Galanta
Mgr. Michal Deraj, Bratislava
Mgr. štefan Jančo, Cinobaňa
Ing. arch. Zora Pauliniová
Ing. Mária Hudáková, Prešov
Ing. Róbert Oružinský, Krajné
Ing. Marcel Trnovský, Bánovce nad Bebravou
Mgr. Karol Pepich, Humenné