Napojme pramene

napojme prameneUž od roku 1980 sa snažíme o záchranu slovenských prirodzených lesov. Začínali sme sadením stromčekov, pokračovali záchranou hniezdísk orlov i sov a podporou prirodzeného zmladenia. Nasledovala ochrana brlohov vlkov i rysov, i kampane na ich záchranu.
Počas celej tejto doby v tichosti a pod rôznymi vládnymi heslami (napr. likvidácia bukových prestárlych porastov) mizli posledné zbytky prirodzených lesov.
Začiatkom deväťdesiatych rokov sme teda museli pridať k tejto činnosti ďalšie. Vznikla celoslovenská organizácia združujúca priateľov lesa, ktorí chcú aktívne pomôcť jeho záchrane. Začali sme vstupovať do tvorby lesníckej legislatívy a v roku 1993 sa nám podarilo zásadným spôsobom ovplyvniť novelu Lesného zákona a aspoň trochu odsunúť holorub z jeho výslnia najpoužívanejšieho hospodárskeho spôsobu. Stalo sa tak napriek silnému odporu lesníkov v štátnej správe i v parlamente.
Petície „Zachráňme Čergov“ a „Za zmenu Lesného zákona“ majú už vyše dvadsaťtisíc podporovateľov, napriek tomu sa príslušné lesnícke orgány neunúvali na ne odpovedať, čím síce porušili Petičný zákon, ale na porušovanie zákonov z ich strany si musíme pravdepodobne zvyknúť.
Zastavenie projektu Svetovej Banky a ministerstva pôdohospodárstva „Ekologické obhospodarovanie lesov Slovenska“ v rokoch 1993 až 1995 a zastavenie holorubnej ťažby na kopci Oblík boli posledné významné víťazné zásahy do snáh dokončiť zničenie našich lesov.
V tomto období pridávame ďalšiu tehlu do našej stavby chrániacej bytosti v našich lesoch. Je to kampaň „Napojme Pramene“ nazvaná podľa nádhernej knihy profesora brnenskej univerzity V. Úlehlu a inšpirovaná odbornými štúdiami, ktoré vznikli počas našej činnosti. Z nich totiž jasne vyplýva silný záporný vplyv holorubného spôsobu i jemu podobných spôsobov ťažby na vodný režim krajiny. Znakom kampane je kresba nášho priateľa z Nového Mexika, Lone Wolfe Circles, v ktorej je pekným spôsobom znázornená naša lesná filozofia: nie nadradenosť človeka, nie pyramída na vrchole ktorej je človek, ale kruh navzájom sa podporujúcich bytostí. Darom takéhoto chápania okolitého sveta je zdravá a silná krajina, plná vody, živočíchov, rastlín a usmievajúcich sa ľudí.

Ak chceš pomôcť, prečítaj si tento materiál a príď s nami s nami do lesa. Pod hviezdnou oblohou pochopíš podstatne viac ako v ľubovoľnej škole.

graf odtok vodyNa pôdach, ktoré majú malú zádržnú schopnosť, je povrchový odtok veľmi prudký. Jediná možnosť ako oslabiť povodňovú vlnu v korytách potokov a zaistiť vodné rezervy pre dobu sucha je zachovať v krajine funkčný, prirodzený les. Vplyv lesa na premenu povrchového odtoku zrážkových vôd v odtok pôdou je základnou zložkou jeho vodohospodárskej funkcie v horách. Zdravá lesná pôda, krytá vrstvou dobre sa rozkladajúceho humusu, má značnú vsakovaciu schopnosť. Táto vlastnosť sa po holorube stráca a neobnovuje sa v tzv. zabezpečenom poraste, ale podstatne neskôr, až dosiahnu niektoré jedince v lese vek 200 až 250 rokov. Všetky tieto efekty boli dokázané meraniami vo viacerých pohoriach v Európe, napr. v Javorníkoch (Vlek), Beskydy (Mak, Kirwald).