Ochrana prírody vo svete

Zachráňme Serengeti

Vláda Tanzánie plánuje postaviť diaľnicu cez Národný Park
Serengeti. Diaľnica rozdelí park na už nezlúčiteľné časti, ohrozí tak
tisícročné migračné trasy viac než dvoch miliónov zvierat a bude mať
zničujúci vplyv na divokú prírodu.

Viac na stránkach:
http://www.serengetishallnotdie.com/
alebo
http://www.savetheserengeti.org/
alebo
http://www.serengetinesmizemrit.cz