Odborná rada

Naša odborná rada je orgánom dohliadajúcim na plnenie našej vízie, kontrolujúci a udržiavajúci odbornosť našej práce. Zároveň sú jej členovia i oporami, s ktorými konzultujeme naše i vaše otázky či problémy týkajúce sa prírodných ekosystémov a ich ochrany.

  1. Brock Evans – aktivizmus, fundraising
  2. Chris Maser – udržateľné lesníctvo
  3. Orville Camp – praktické ekolesníctvo
  4. Prof. Erazim Kohák – ekologická etika
  5. Jaromír Bláha – lesy ČR
  6. John Seed – kampane
  7. Caroline Cox – chémia, pesticídy
  8. Jozef Fiala - ornitológia