Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
195 177,12 EUR
491 779,39 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Premietanie

Znovuzrodenie lesa - Piešťany

Dátum začiatku: 
28.05.2009
Dátum konca: 
28.05.2009
Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťom, Ing. Karolom Kaliským, bývalým pracovníkom správy TANAPu.

Kedy: štvrtok 28.mája 2009 o 17:00
Kde: Mestské kultúrne stredisko, ul. A. Dubčeka 27, Piešťany - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Prievidza

Dátum začiatku: 
27.05.2009
Dátum konca: 
27.05.2009
Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťom, ekológom Ing. Jánom Topercerom, CSc.

Kedy: streda 27.mája 2009 o 17:00
Kde: Centrum voľného času SPEKTRUM, sídlisko Sever, Novackého 2, Prievidza - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Detva

Dátum začiatku: 
21.05.2009
Dátum konca: 
21.05.2009
Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťom, ekológom Ing. Michalom Wiezikom, PhD..

Kedy: štvrtok 21.mája 2009 o 18:00
Kde: K-Klub, Záhradná 7/9, Detva - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - BB

Dátum začiatku: 
28.04.2009
Dátum konca: 
28.04.2009
Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťom, Ing. Karolom Kaliským, bývalým pracovníkom správy TANAPu.

Kedy: utorok 28.apríla 2009 o 15:00
Kde: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 55, B. Bystrica, miestnosť S 001 - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Zvolen

Dátum začiatku: 
07.04.2009
Dátum konca: 
07.04.2009
Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a hosťami - ekológom Ing. Jánom Topercerom, CSc., profesorom Ing. Vladimírom Čabounom CSc. z Národného lesníckeho centra a doc. Ing. Jozefom Suchomelom, CSc. z Lesníckej fakulty TU.

Kedy: utorok 7.apríla 2009 o 17:00