Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
195 177,12 EUR
491 779,39 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Vzdelávanie a osveta

HUBY A LES

Dátum začiatku: 
29.01.2014
Dátum konca: 
29.01.2014

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 2. prednášku 20. ročníka
zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou

Najlepšia lesoochranárska škola 2014 vyhrá koncert Zdenky Prednej

Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Jedenásty ročník celoštátnej súťaže pre základné a stredné školy vyhlasuje Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s Nadáciou Aevis a Občianskym združením TATRY.

Zimy v minulosti a dnes - Mení sa charakter zimy, alebo sa nám to iba zdá?

Dátum začiatku: 
22.01.2014
Dátum konca: 
22.01.2014
Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 1. prednášku 20. ročníka zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou

Prednáškový cyklus LETOKRUHY - SKLÁDKOVAŤ ? Radšej kompostovať!

Dátum začiatku: 
15.01.2014
Dátum konca: 
15.01.2014

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine vás pozýva aj v novom roku na ďalšiu besedu pätnásteho ročníka prednáškového cyklu Letokruhy.

Prednáškový cyklus LETOKRUHY - V korunách stromov

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine vás pozýva aj v novom roku na ďalšiu besedu pätnásteho ročníka prednáškového cyklu Letokruhy.