Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
164 672,49 EUR
438 977,40 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Kmene

Ak máte záujem pomôcť alebo pracovať v konkrétnom existujúcom kmeni, napíšte buď priamo do kmeňa alebo sa ozvite centrále

Kmene:

Čergov

adresa: Tulčík 183, 082 13
mobil: 0911 779 030
e-mail: katka@wolf.sk
kontakt: Katka Grichová
číslo účtu: SK 27 7500 0000 0040 2403 2144
FB: VLK Čergov
fórum pre aktivistov

Východné Karpaty

adresa: Ul. Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina
mobil: 0911 779 020
e-mail: vilo@wolf.sk
kontakt: Viliam Bartuš

Samostatne fungujúci právny subjekt
Účet: 4004869596/7500 (ČSOB)

Malé Karpaty

e-mail: bratislava@wolf.sk

Veľká Fatra

mobil: 0949 861 584
e-mail: matej@wolf.sk
kontakt: Matej Štefánek

Strážovské Vrchy

mobil: 0911 279 788
e-mail: miro@wolf.sk
kontakt: Miroslav Mišák

Poľana

mobil: 0904 910 990
e-mail: polana@wolf.sk
kontakt: Peter Mikloš

prípadne kontaktujte centrálu