Vzdelávanie a osveta

Metabolická teória, ako pokus o všeobecnú teóriu ekológie

Milí sympatizanti,

máme pre Vás ďalšiu tohtoročnú akciu z cyklu "VLK v Meste", ktorá sa tentokrát uskutoční na PriFUK v Mlynskej doline v Bratislave. Prednášať bude charizmatický ornitológ, makroekológ a evolučný biológ., RNDr. David Storch, Ph.D.
Sľubujeme poučenie i zábavu.