Vzdelávanie a osveta

Ochrana prírody na spadnutie

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na piatu prednášku sedemnásteho
ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Ochrana prírody na spadnutie
Viliam Bartuš, náčelník VLK Východné Karpaty

Vlk, salamandra, huby a stromy.

VLK Východné Karpaty Vás pozýva na prednášku:

Vlk, salamandra, huby a stromy.
Ing. Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. 

Kedy: Streda 16. marca 2011 o 17.00
Kde: Vihoraltská knižnica v Humennom