Vzdelávanie a osveta

Ropa v Karpatoch

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty a Dom Matice Slovenskej vás pozývajú na trinásty ročník prednáškového cyklu LETOKRUHY.

ROPA v Karpatoch - Východné Slovensko
Dr. Stanislav Benada

Kedy: Streda 9. novembra 2011 o 17.00
Kde: Dom Matice Slovenskej v Snine
Vstup voľný

Divočina zachráni svet v Martine

Srdečne vás pozývame na ďalšie zastavenie výstavy Divočina zachráni svet v Martine.

Kde: V budove Turčianskej knižnice na Divadelnom námestí v Martine
Kedy: od 13. októbra do 31. decembra 2011
Otvorené: pondelok - piatok 8:00-18:00, sobota 9:00-13:00