Vzdelávanie a osveta

Mŕtve drevo v lese

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 4. prednášku 18. ročníka zimného prednáškového cyklu.

MŔTVE DREVO V LESE
Krátky exkurz do lesnej nekromancie

Ing. Michal Wiezik, PhD.

Kedy: 15. február 2012 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup je voľný.