Vzdelávanie a osveta

Huby Čergova

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na šiestu prednášku
sedemnásteho ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Huby Čergova
- zaujímavosti a špeciality

PaedDr. Juraj Humeňanský