Prihlásenie

Články

Aktuálne príspevky. Voľbou môžete zobraziť požadovanú tému.

Téma
 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
  premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a hosťami - ekológom Ing. Jánom Topercerom, CSc., profesorom Ing. Vladimírom Čabounom CSc. z Národného lesníckeho centra a doc. Ing. Jozefom Suchomelom, CSc. z Lesníckej fakulty TU.

  Kedy: utorok 7.apríla 2009 o 17:00

 • Akcia

  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 4. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu v Prešove spojenú s diskusiou s názvom

 • Tlačová správa

  Najlepšia Lesoochranárska škola 2009 vyhrá koncert Petra Cmoríka

  Základné a stredné školy, ktoré v období od marca do mája 2009 vo zvýšenej miere zamerajú svoje aktivity na pomoc lesom a zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov o lesoch, ich problémoch a potrebe ich ochrany, sa môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže Lesoochranárska škola 2009, ak popis svojich aktivít zašlú do 20. mája 2009.

  Bližšie informácie nájdete na stránke Nadácie Zelená nádej alebo tu:

  Tlačová správa (124 kB)

 • Akcia

  Premietanie dokumentárneho filmu Divoké karpaty (31 min.) spojené s prednáškou Ing. Juraja Lukáča, ktorý bude hľadať spolu s návštevníkmi odpovede na tieto otázky:

  - akú funkciu majú pre človeka prirodzené lesy ?

  - sú potrebné alebo je lepšie prispôsobovať si ich ľudským potrebám ?

  - je prirodzená obnova lesných ekosystémov v súčasnej dobe potrebná alebo postačí zásah človeka ?

  - aký význam majú lesy pre spoločnosť ?

  - aký význam má spoločnosť pre ne ?

 • Akcia

  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 3. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou s názvom

  ALTERNATÍVY V LESNÍCTVE

  Skúsený lesník a maliar prírody Ladislav Alcnauer vám predstaví spôsoby prírode blízkeho pestovania listnatých i zmiešaných lesov. Porozpráva vám o hospodárení v lesoch bez vytvárania holín, ako ťažiť, aby les zostal lesom a tiež o tom, prečo sa do „jeho“ lesov vo Volovských vrchoch chodia učiť a inšpirovať lesníci z celého Slovenska.

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
  premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

  Kedy: streda 25.marca 2009 o 16:00
  Kde: Obvodný úrad, Kollárova 8, zasadacia miestnosť, 1. posch., Trnava - VSTUP VOĽNÝ

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
  premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

  Kedy: utorok 24.marca 2009 o 18:00
  Kde: Fakulta prírodných vied UKF, prednášková miestnosť C305, 3. posch, Nitra - VSTUP VOĽNÝ

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
  premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

  Kedy: štvrtok 19.marca 2009 o 16:00
  Kde: Kultúrny dom, Liptovský Hrádok - VSTUP VOĽNÝ

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
  2. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu spojenú s premietaním filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a s bývalým pracovníkom Správy TANAPu Ing. Karolom Kaliským

  Kedy: streda 18.marca 2009 o 17:00
  Kde: VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB - ČAVIAREŇ, JARKOVÁ 77, PREŠOV - VSTUP VOĽNÝ

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
  PREMIETANIE

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a s Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

  Kedy: utorok 17.marca 2009 o 17:00
  Kde: Prírodovedecká fakulta UPJS, Moyzesova 11, Košice, miestnosť M6