Prihlásenie

Články

Aktuálne príspevky. Voľbou môžete zobraziť požadovanú tému.

Téma
 • Článok

  Podnik Lesy SR š.p. začal od 1. apríla tohto roku aplikovať nebezpečné chemické látky na území Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Malá Fatra, Národného parku Slovenský raj, Národného parku Muránska planina a na území Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (v blízkosti prísne chránenej prírodnej rezervácie Pilsko).

 • Tlačová správa

  Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v týchto dňoch upozornilo zodpovedné orgány na ničenie územia karpatských bukových pralesov, ktoré boli výborom pre Unesco v roku 2007 vyhlásené za svetové prírodné dedičstvo. VLK zároveň požiadal Ministerstvo zahraničných vecí SR, aby ako subjekt zodpovedný za dodržiavanie dohovoru o ochrane svetového prírodného dedičstva Unesco, prešetrilo dodržiavanie podmienok záväzných pre predmetné územia a aby dôrazne žiadalo kompetentné orgány o vyriešenie tejto spornej situácie.

 • Tlačová správa

  V národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) začal podnik Lesy š.p. Banská Bystrica od 20. mája chemický postrek lesných porastov proti podkôrnemu hmyzu. V oblasti Malužinej visia tabule o zákaze vstupu do lesov podpísané Lesnou správou Malužiná, pričom ale právo obmedziť vstup do lesov majú len príslušné lesné úrady.

  Čo je ale dôležitejšie, auto rozvážajúce postrekovú chemickú látku je naložené chemickým prípravkom FURY 100 EW, ktorého použitie na území Slovenskej republiky nie je povolené. Poľský dodávateľ dokonca na etikete výrobku tvrdí, že použitie tejto látky je osobitne zakázané na území národných parkov a prírodných rezervácií.

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a hosťom, Ing. Karolom Kaliským, bývalým pracovníkom správy TANAPu.

  Kedy: štvrtok 28.mája 2009 o 17:00
  Kde: Mestské kultúrne stredisko, ul. A. Dubčeka 27, Piešťany - VSTUP VOĽNÝ

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a hosťom, ekológom Ing. Jánom Topercerom, CSc.

  Kedy: streda 27.mája 2009 o 17:00
  Kde: Centrum voľného času SPEKTRUM, sídlisko Sever, Novackého 2, Prievidza - VSTUP VOĽNÝ

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a hosťom, ekológom Ing. Michalom Wiezikom, PhD..

  Kedy: štvrtok 21.mája 2009 o 18:00
  Kde: K-Klub, Záhradná 7/9, Detva - VSTUP VOĽNÝ

 • Tlačová správa

  Pozvánka na tlačovú konferenciu pred Národnou radou SR

  Pozývame Vás na tlačovú konferenciu pri príležitosti odovzdania prvých 50 000 podpisov pod petíciou
  za ochranu mestskej zelene a nedotknuteľnosť prírodných rezervácií.
  Tlačová konferencia sa začne pred budovou
  Národnej rady SR v stredu 22. apríla 2009 (na Deň Zeme) o 9.00.

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a hosťom, Ing. Karolom Kaliským, bývalým pracovníkom správy TANAPu.

  Kedy: utorok 28.apríla 2009 o 15:00
  Kde: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 55, B. Bystrica, miestnosť S 001 - VSTUP VOĽNÝ

 • Akcia

  Ekocentrum Zvolen a Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozývajú na prednášku spojenú s diskusiou s názvom

  ALTERNATÍVY V LESNÍCTVE

  Skúsený lesník a maliar prírody Ladislav Alcnauer vám predstaví spôsoby prírode blízkeho pestovania listnatých i zmiešaných lesov. Porozpráva vám o hospodárení v lesoch bez vytvárania holín, ako ťažiť, aby les zostal lesom a tiež o tom, prečo sa do „jeho“ lesov vo Volovských vrchoch chodia učiť a inšpirovať lesníci z celého Slovenska.

 • Akcia

  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 5. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu v Prešove spojenú s diskusiou s názvom

  PREČO ZAHYNÚ OBČANIA PREŠOVSKÉHO KRAJA

  Na prednáške sa Ing. Lukáč pokúsi odpovedať na tieto otázky: Sú povodne pod Čergovom božím trestom? Prší v súčasnosti tak ako nikdy predtým? Zachránia občanov podhorských obcí technické riešenia? Majú lesy na Čergove nejaký vplyv na výskyt povodní? Čakajú nás ľudské obete za naše zásahy do čergovských lesov? ČO ROBIŤ?