Premietanie

Znovuzrodenie lesa - Košice

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
PREMIETANIE

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

Kedy: utorok 17.marca 2009 o 17:00
Kde: Prírodovedecká fakulta UPJS, Moyzesova 11, Košice, miestnosť M6