Premietanie

Filmové Letokruhy - Hranica

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine v novom roku pokračuje s Letokruhmi. Po štyroch zaujímavých besedách budú Letokruhy pokračovať filmami a začnú netradične filmom Hranica.

Kde: Dom Matice slovenskej v Snine
Kedy: Streda 11. 1. 2012 o 17.00
Vstup je voľný.

Benefičný koncert pre LZ VLK

Pozývame Vás na benefičný koncert venovaný Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK a na podporu vyhlásenia Evolučného parku Bratislava, nami navrhovanej, novej prírodnej rezervácii na území Malých Karpát.

Hudobní hostia: skupiny Živé Kvety, Longital a Billy Barman
Kde: Bratislava, Propaganda Club, internát Mladá Garda, Račianska 103,
električky 3,5,11, zástavka Mladá Garda
Kedy: 13.4.2011 (streda), od 19:00
Hosť večera: Ing. Juraj Lukáč
Vstupné: 7
€, bude venované LZ VLK

Strážca divočiny v TÚ Zvolen

Pozývame Vás na verejné premietanie jedinečného prírodopisného filmu "Strážca divočiny", ktoré sa uskutoční 21.10.2010 o 19.30 v priestoroch Auly TU vo Zvolene.
Premietanie je súčasťou konferencie "Škola zmeny", ktorú organizuje Kancelária programu Zelená skola - CEEV Živica v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene. Viac informácií o tejto akcii nájdete na http://www.zelenaskola.sk/konferencia/2010.

premietanie Strážca divočiny vo Vranove

KEDY: 24. september 2010 - 19:00 hod (piatok)
KDE: Vranov nad Topľou, Na Hrunku - na lúke

(od cesty bude smer na miesto konania označený v teréne)

Prídite kľudne skôr. Budeme variť vege guláš a vyvaľovať sa pri vatre

Premietanie sa bude konať pod hviezdami, preto sa dobre oblečte, prípadne si doneste deku alebo karimatku. Pred a po premietaní bude guláš a čapované pivo, a možnosť opekať. Všetci ste vítaní!

Strážca divočiny - premietanie filmu

Pozývame Vás na premietanie filmu Strážca divočiny.

Kino SCALA, Masarykova 7, Prešov (bývalé kino Panoráma)
6. máj 2010 (štvrtok) o 18.00 hod
vstup voľný