Premietanie

Divoké karpaty (premietanie filmu a diskusia)

Premietanie dokumentárneho filmu Divoké karpaty (31 min.) spojené s prednáškou Ing. Juraja Lukáča, ktorý bude hľadať spolu s návštevníkmi odpovede na tieto otázky:

- akú funkciu majú pre človeka prirodzené lesy ?

- sú potrebné alebo je lepšie prispôsobovať si ich ľudským potrebám ?

- je prirodzená obnova lesných ekosystémov v súčasnej dobe potrebná alebo postačí zásah človeka ?

- aký význam majú lesy pre spoločnosť ?

- aký význam má spoločnosť pre ne ?

Znovuzrodenie lesa - Trnava

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

Kedy: streda 25.marca 2009 o 16:00
Kde: Obvodný úrad, Kollárova 8, zasadacia miestnosť, 1. posch., Trnava - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Nitra

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

Kedy: utorok 24.marca 2009 o 18:00
Kde: Fakulta prírodných vied UKF, prednášková miestnosť C305, 3. posch, Nitra - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Liptovský Hrádok

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
premietanie filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

Kedy: štvrtok 19.marca 2009 o 16:00
Kde: Kultúrny dom, Liptovský Hrádok - VSTUP VOĽNÝ

Znovuzrodenie lesa - Prešov

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
2. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu spojenú s premietaním filmu

ZNOVUZRODENIE LESA

52 minútový prírodopisný film
autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

a DISKUSIU
s autormi filmu a s bývalým pracovníkom Správy TANAPu Ing. Karolom Kaliským

Kedy: streda 18.marca 2009 o 17:00
Kde: VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB - ČAVIAREŇ, JARKOVÁ 77, PREŠOV - VSTUP VOĽNÝ