Vlk

Úlovky vlkov udávané poľovníckou štatistikou Poľov 1-01

2006 - 91 vlkov
2005 - 74 vlkov
2004 - 86 vlkov
2003 - 112 vlkov
2002 - 113 vlkov
2001 - 93 vlkov
2000 - 118 vlkov