Vlk

VLK a ochrana vlka. Roky boja za šelmu. 1993 - 2019

  • 1973

    • na severovýchode Slovenska, v pohorí Čergov vznikla neformálna a underground lesná skupina WOODCRAFT, neskôr premenovaná na VLK (Výbor Ľudovej Kontroly)
  • 1974

    • začiatok spolupráce s Krajským ústavom štátnej ochrany prírody v Prešove, predovšetkým s RNDr. Jozefom Voskárom, ktorý študoval ekológiu vlka v oblasti Karpát a botanikom RNDr. Ľudovítom Dostálom.
    • Monitoring výskytu vlka predovšetkým v Levočských vrchoch, Čergove, Laboreckej vechoviny a Bukovských vrchov.

Plány spoločných poľovačiek 2018/2019

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

Plány spoločných poľovačiek 2016/2017

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

Vlkov počuť až do Bruselu

Vlčí priatelia,
zaslali sme Európskej komisii oficiálny list - ako reakciu na povolenie spoločných poľovačiek na Poľane v sezóne 2016/2017.
Toto je list Juraja Lukáča Európskej komisii (s prílohami) - taktiež ako odozva na protiprávne povolenie spoločných poľovačiek na Poľane v sezóne 2016/2017.

Plány spoločných poľovačiek 2017/2018

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov: