Vlk

Odstrely vlkov v sezóne 2007/2008

Organizácie a jednotlivci podporujúci zavedenie celoročnej ochrany vlkov

LZ VLK, Tulčík
LZ VLK Východne Karpaty, Jasenov
LZ VLK, Poľana, Zvolen
LZ VLK, Tatry, Liptovský Hrádok
Priatelia Zeme Slovensko, Banská Bystrica
Združenie Slatinka, Zvolen
Greenpeace Slovensko, Bratislava
BROZ, Bratislava
OZ Klub Strážov, Považská Bystrica
MV SZOPK, Bratislava
A-projekt, Liptovský Hrádok
SOSNA, Košice
Centrum pre filantropiu, Bratislava
Sloboda zvierat, Bratislava
Nadácia EKOPOLIS, Banská Bystrica
SOVS, Bratislava
SPZ, Košice
SZOPK Sirius/WISE Slovensko, Bratislava
Nadácia Zelená Nádej, Tulčík

Úlovky vlkov udávané poľovníckou štatistikou Poľov 1-01

2006 - 91 vlkov
2005 - 74 vlkov
2004 - 86 vlkov
2003 - 112 vlkov
2002 - 113 vlkov
2001 - 93 vlkov
2000 - 118 vlkov

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet zastrelených vlkov
Banská Bystrica 1
Bardejov 6
Brezno 8
Čadca 3
Dolný Kubín 26
Gelnica 2
Humenné 7
Kežmarok 10
Košice 2
Kysúcke Nové Mesto 1