Vlk

Odstrely vlkov v sezóne 2008/2009

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet zastrelených vlkov
Banská Bystrica 0
Bardejov 8
Brezno 7
Čadca 0
Dolný Kubín 24
Gelnica 3
Humenné 12
Kežmarok 8
Košice 0
Kysúcke Nové Mesto 0

Organizácie a jednotlivci podporujúci zavedenie celoročnej ochrany vlkov

LZ VLK, Tulčík
LZ VLK Východne Karpaty, Jasenov
LZ VLK, Poľana, Zvolen
LZ VLK, Tatry, Liptovský Hrádok
Priatelia Zeme Slovensko, Banská Bystrica
Združenie Slatinka, Zvolen
Greenpeace Slovensko, Bratislava
BROZ, Bratislava
OZ Klub Strážov, Považská Bystrica
MV SZOPK, Bratislava
A-projekt, Liptovský Hrádok
SOSNA, Košice
Centrum pre filantropiu, Bratislava
Sloboda zvierat, Bratislava
Nadácia EKOPOLIS, Banská Bystrica
SOVS, Bratislava
SPZ, Košice
SZOPK Sirius/WISE Slovensko, Bratislava
Nadácia Zelená Nádej, Tulčík

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet zastrelených vlkov
Banská Bystrica 1
Bardejov 6
Brezno 8
Čadca 3
Dolný Kubín 26
Gelnica 2
Humenné 7
Kežmarok 10
Košice 2
Kysúcke Nové Mesto 1