Znovu chcú strieľať vlkov

Priatelia vlkov a lesov.

Ministerstvo životného prostredia chce zrušiť celoročnú ochranu vlka a potrebujeme Vašu pomoc.

Tu máte základnú informáciu o legislatívnom postupe, ktorý nás čaká. Toto nie je týždňový boj, záchrana vlka trochu potrvá.
MŽP vydalo predbežnú informáciu a k nej sme spísali našu pripomienku. Toto ešte nie je hromadná pripomienka, ktorá príde neskôr a ktorá sa podpisuje na internete.

Postup:

  1. Stiahnite si našu pripomienku
  2. Upravte si ju, vytvorte variácie na ten text, uberte čo uznáte za vhodné, pridajte vlastné názory.
  3. Zašlite upravenú pripomienku písomne poštou. Tentoraz ide hlavne o rýchlosť, je ju potrebné odoslať na adresu MŽP najneskôr do štvrtku 30.11.2023.

Adresa:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor legislatívy
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Naše stanovisko je trochu odborný text a pripájame ho pre vašu inšpiráciu. Hlavne pošlite svoj list, najlepšie prvou triedou a doporučene so svojím menom a adresou, aby ste boli registrovaní ako tí, čo oficiálne pripomienkujú tento zámer. Je to podstatne účinnejšie ako množstvo podpisov pod náš text.

Ak máte nejaké otázky, smelo sa pýtajte cez help@vlkolak.sk alebo alfa@wolf.sk.