Klíma

Zimy v minulosti a dnes - Mení sa charakter zimy, alebo sa nám to iba zdá?

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 1. prednášku 20. ročníka zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou

Václav Cílek (1955)

Václav Cílek

Narodil sa v Brne, stredoškolské štúdium absolvoval v Tanzánii a v Příbrami, potom nastúpil na prírodovedeckú fakultu University Karlovej, kde sa zaoberal ložiskovou geológiou. Po vojenskej službe nastúpil do Geologického ústavu Akademie věd Českej republiky, kde pracuje dodnes. Pôsobil aj v Centre teoretických studii a na fakulte humanitních studii Karlovej univerzity.

Milan Lapin (1948)

Milan Lapin

Tituly: doc. RNDr., CSc.
Katedra:

Meteorológie a klimatológie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Prednáša predmety:

P - prednáška

Klimatické změny, jejich cyklicita, příčiny a rizika

Václav Cílek

Motto:

Každá lidská společnost je amalgám složený ze špetky lidskosti, trocha vody a kousku půdy.