Zimy v minulosti a dnes - Mení sa charakter zimy, alebo sa nám to iba zdá?

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 1. prednášku 20. ročníka zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou
ZIMY V MINULOSTI A DNES
Mení sa charakter zimy, alebo sa nám to iba zdá?
Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
klimatológ a literárny historik
Kedy: Streda 22. január 2014 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub  Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup voľný

...čo je meteorologickou príčinou výskytu tuhých a miernych zím
v strednej Európe a prečo sa v minulosti vyskytovalo aj niekoľko
tuhých zím za sebou? Podľa akých kritérií hodnotíme v klimatológii
charakter zimy? Bola tzv. malá doba ľadová realitou, alebo je to iba
mýtus? Ako súvisí ľudská pamäť s klímou? Mali tuhé zimy vplyv
na konkrétne historické udalosti? Existuje nejaká súvislosť medzi letom
a zimou? Dá sa predpovedať, aké budú zimy v budúcnosti?
príloha: pozvánka vo formáte PDF.pdf [129.5 KB]
príloha: 1_2014_web.jpg [256.36 KB]