Stanoviská ŠOP SR a rozhodnutia MŽP k odstrelom medveďov - rok 2007


poľovné združenie

stanovisko ŠOP SR

rozhodnutie MŽP
KLIMT s.r.o.  - PR Červená Skala (25.4.2007) lov neodporučený lov nepovolený
KLIMT s.r.o.  - PR Červená Skala(6.8.2007) lov neodporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
Lesy SR, š.p. - konanie zastavené
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. lov odporučený konanie zastavené
Obec Poniky lov neodporučený ochranný
lov odporučený
konanie zastavené
Omnitrade a.s. - PR Omnitrade lov neodporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PRO Populo Poprad s.r.o. - PR Smrečiny - lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PRO Populo Poprad s.r.o. - PR Kozí Kameň - lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené 
Prvá uhoľná spoločnosť s.r.o. - PR Hont lov odporučený ochranný lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené 
PS Chocholná - PR Chocholná - lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PS Jedľovina lov odporučený konanie zastavené
PS Krížna lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PS Mošovce lov odporučený konanie zastavené
PZ Grúň lov odporučený konanie zastavené
PZ Jarolím lov odporučený konanie zastavené
PZ Korytárska lov neodporučený konanie zastavené
rozklad - konanie zastavené
PZ Ľupčianka lov odporučený konanie zastavené
PZ Machy lov odporučený konanie zastavené
PZ Pálenice - PR Baba lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Podkonice lov odporučený konanie zastavené
PZ Reváň lov odporučený konanie zastavené
PZ Richtárovo - PR Richtárovo lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Salatín - PR Salatín lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Slovenská Ľupča lov neodporučený konanie zastavené
PZ Strážovské pohorie - PR Pružina - lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Turiec - PR Turiec Bystrička lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
Raven a.s. - PR Ihráč lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
Sankt Hubert a.s. - PR Ďumbier (15.5.2007) lov neodporučený lov nepovolený
Sankt Hubert a.s. - PR Ďumbier (27.6.2007) lov neodporučený lov povolený ochranný
PS Bystrô - PR Bystrô - Hubová lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PS Čierny vrch - PR Čierny vrch lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PS Prosečné lov odporučený konanie zastavené
PZ Badín lov odporučený konanie zastavené
PZ Baranec - PR Baranec lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Brtkovica lov neodporučený lov nepovolený
PZ Čertovica lov neodporučený lov nepovolený
PZ Čierny diel - PR Čierny diel lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Čierny vrch lov odporučený konanie zastavené
PZ Gajdoška - PR Gajdoška lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Gerlach - PR Gerlach lov odporučený rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Háj - PR Chlebnice lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Chabenec - PR Chabenec lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Chochuľa Hrochoť - PR Chochuľa Hrochoť - lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Kalamárka lov neodporučený lov nepovolený
PZ Kamenistá - PR Žerucha lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Kukučka - PR Kukučka lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Likava lov odporučený konanie zastavené
PZ Magura - PR Magura - lov povolený ochranný
rozklad - lov povolený ochranný
PZ Malatiná lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Podlavice lov odporučený konanie zastavené
PZ Ráztoka - PR Ráztoka lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Rúbane lov neodporučený lov nepovolený
PZ Skalka lov odporučený konanie zastavené
PZ Stankovany - PR Stankovany lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Stará dolina - lov nepovolený
PZ Stracenô - PR Stracenô lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Suchá Zelenô - PR Čierny kameň lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Torysa lov odporučený konanie zastavené
PZ Veľká dolina lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Viackov lov neodporučený lov nepovolený
PZ Vikartovce - PR Vikartovce lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Zázrivá lov odporučený konaniec zastavené
PZ Žiare lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PZ Zverín lov odporučený konanie zastavené
TU VšLP Zvolen - PR TU VšLP lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
UPS Hybe - PR Rígeľ lov odporučený lov povolený
rozklad - lov povolený
konanie zastavené
PS Hybe - PR Ohnište lov neodporučený lov nepovolený
WH Danubius s.r.o. lov neodporučený lov nepovolený