Prírodné rezervácie Vihorlatský prales a Rydošová schválila vláda

Dnes Vláda SR na návrh ministra životného prostredia schválila návrh Prírodnej rezervácie Vihorlatský prales, ktorá tvorí súčasť UNESCO lokality Karpatské bukové pralesy. Tieto lesy tak konečne dostanú ochranu, akú si zaslúžia. Výmera rezervácie je 2160,544 ha, pričom bezzásahová Zóna A má výmeru 1574,5262 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona o ochrane prírody. Zahrnuté je v nej aj samotné Morské oko a priľahlé krásne lesy, ktoré mali byť pôvodne z prísnej ochrany vyňaté.

12 rokov odhodlania a tvrdej práce VLK-a.

Zároveň bol dnes Vládou SR schválený aj návrh vyhlásenia 88-hektárovej PR Rydošová v NP Poloniny v tesnom susedstve PR Udava. Aj za túto rezerváciu sme roky pracovali.

Mapa PR Vihorlatský prales:

A čerešničkou je i poďakovanie od ministra.

Materiály z rokovania:

Vihorlatský prales
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25168/1

Rydošová
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25167/1