Premietanie filmu Vlčie hory v Martine

Pozývame Vás na premietanie Vlčích hôr v Martine

4.marca 2014 (utorok) o 18:30

Mestská scéna Martin,
M. R. Štefánika 54 (bývalý HiFi klub, nad čokoládovňou BonBon),

Vstup voľný

Po premietaní diskusia s tvorcami filmu

príloha: plagát [695.3 KB]