Zdenka Predná zaspieva pre Lesoochranársku školu 2014 v deň svojich menín

Najlepšou lesoochranárskou školou sa v uplynulom školskom roku stala Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Hlavnou cenou pre žiakov víťaznej školy je benefičný koncert speváčky Zdenky Prednej, ktorý sa uskutoční zajtra, 23. septembra 2014 o 16.00 hodine v kultúrnom dome obce.
Do 11. ročníka súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu v školskom roku 2013/2014 zaslalo popis svojich lesoochranársky zameraných aktivít dvadsať základných a stredných škôl z celého Slovenska. Tento ročník bol špecifický tým, že medzi prihlásenými školami prevládali malé a špeciálne školy a vieme minimálne o ďalších 15 školách, ktoré sa zapájali do rôznych aktivít, ale oficiálne sa do súťaže nezapojili.
Porota, zložená zo zástupcov organizátora súťaže LZ VLK a partnerov Nadácie Aevis a Občianskeho združenia TATRY, vyberala ocenené školy z tých, ktoré skĺbili výchovnovzdelávacie aktivity na škole s aktivitami v teréne a boli to aktivity zamerané na ochranu a spoznávanie lesov a chránených území. Najlepšie to dokázala víťazná škola z Palína. Spoznávali lesné ekosystémy a vzťahy v lese v rámci blokovej výučby na škole a počas exkurzií, lesné hliadky monitorovali nelegálne výruby a vyhľadávali vzácne stromy, žiaci pomáhali pri čistení Národnej prírodnej rezervácie Jovsianska hrabina. O svojich aktivitách informovali aj prostredníctvom lokálnych médií.
Ďalšie tri školy, ktoré porotu zaujali, získali knižné publikácie zamerané na ochranu lesov, a to ZŠ Rozmarínová v Komárne, ZŠ na Budovateľskej ulici v Snine a ZŠ Turzovka-Bukovina. Žiaci z Komárna napríklad čistili lužné lesy, v škole inštalovali výstavu Po nás potopa, na ktorú pozvali aj žiakov z okolitých škôl. Aj v Snine sa venujú komplexnej ekovýchove, úzko spolupracujú so Správou Národného parku Poloniny. Žiaci sa zúčastňovali akcií organizovaných Správou parku, na škole si vypočuli prednášku o parku a pripravili projekty o rezerváciách v regióne. Na ZŠ v Turzovke tiež dokázali zladiť vzdelávanie na škole s aktivitami v teréne.
Všetkým zapojeným školám sme zaslali DVD s niekoľkonásobne oceneným filmom o východokarpatskej divočine Vlčie hory z dielne tvorcov spoločnosti Arolla Film, ktorý na festivale ENVIROFILM 2014 získal cenu za najlepší film slovenského autora.
Víťaznej škole srdečne blahoželáme a žiakom všetkých škôl, ktoré sa lesoochranárskym aktivitám venujú, ako aj učiteľom, ktorí ich k láske k lesom vedú, patrí naša veľká vďaka.
Dvanásty ročník súťaže vyhlásime v októbri a veríme, že žiaci sa budú môcť tešiť na ďalšiu zaujímavú hudobnú cenu na konci tohto školského roka.

Ing. Juraj Lukáč
náčelník LZ VLK

príloha: LOS 2014 - tlačová správa.pdf [244.41 KB]