Sendvič

Sendvič 2014 - výsledky


V sobotu popoludní 1. marca sa hral už 11. ročník tejto zaujímavej internetovej hry. Hádanky, šifry a úlohy riešilo 320 tímov, v nich spolu 1398 hráčov z 23 štátov. Účastnícky poplatok na účet VLKa venovalo 14 tímov, čím sme získali 104 € a 3294 Kč na obnovenie značenia v SPR Vlčia. Všetkým za to veľmi pekne ďakujeme. Z našich si pri riešení tentokrát ozaj ťažkých úloh najlepšie počínali tímy sifrovačka.sk, ktorý skončil na 49. mieste, Tweety neni kura na 78. mieste a Kancl na stále dobrom 109. mieste. V tíme Tweety neni kura súťažili aj naši vlci - Aďa a Peter Miklošovci. Podrobnosti o úlohách a riešeniach nájdete na http://sendvic.gdi.cz.