Ministerstvo životného prostredia ustúpilo v TANAPe developerom a lesníkom

Krajské úrady životného prostredia v Prešove a Žiline zverejnili v týchto dňoch návrh zonácie Tatranského národného parku (TANAP), ktorá rozdeľuje územie parku na niekoľko zón umožňujúce využívať TANAP rôznymi záujmovými skupinami. Oproti súčasnému stavu i v porovnaní s návrhom predošlého vedenia TANAPu znamená tento návrh výrazný ústupok lesohospodárskym požiadavkám lesníkov i záujmom podnikateľov v cestovnom ruchu. Územie určené ochrane prírody v našom najvzácnejšom národnom parku sa tak výrazne zmenšuje.

Bezásahový stupeň ochrany prírody lesných porastov sa v TANAPe zmenšil v súčasných najprísnejších rezerváciách o viac ako 5000 hektárov. Súčasne sa na rozlohe väčšej ako 800 hektárov umožní v TANAPe nová výstavba zariadení cestovného ruchu, určených predovšetkým na zjazdové lyžovanie.

Za najvážnejšie konkrétne problémy novej zonácie považuje Lesoochranárske zoskupenie VLK tieto:

  • Zaradenie viac ako 1200 hektárov lesov z NPR Tichá a Kôprová dolina do zón s lesným hospodárením
  • Zaradenie 128 hektárov lesov v lokalite Surový hrádok (pod NPR Tichá a Kôprová dolina) do zóny Cr, čo je rozvojová zóna určená pre cestovný ruch ako plocha na výstavbu rekreačných zariadení
  • Zaradenie 176 hektárov v lokalite Spálený žľab v Západných Tatrách do zóny Cr, ide o rozšírenie zjazdových tratí na úkor biotopov svišťa, kamzíka a tetrova
  • Zaradenie viac ako 400 hektárov lesov v okolí Štrbského plesa (Solisko) do zóny Cr, opäť ide o rozšírenie zjazdových tratí na úkor prioritných biotopov európskeho významu
  • Zaradenie 129 hektárov v lokalite Ždiar (Belianske Tatry), do zóny Cr, t.j. určené na rozvoj cestovného ruchu, pričom 50 hektárov leží priamo v NPR Belianske Tatry
  • Zaradenie lesných porastov s najprísnejšou ochranou v NPR Bielovodská dolina a NPR Javorová dolina (Belianske Tatry), o rozlohe viac ako 1000 hektárov, do zóny B, to znamená do kategórie lesov, kde je umožnená ťažba dreva

Zmenšenie rozlohy prísne chránených území v TANAPe na úkor kľúčových biotopov kamzíka, svišťa, tetrova, vlka, rysa a medveďa nemá v Európe na území národných parkov obdobu. Tomuto bezprecedentnému rozhodnutiu nepredchádzala žiadna celospoločenská diskusia a ani odborný prieskum dotknutých území. Jediné záujmové skupiny, ktoré profitujú z pripravovanej zonácie TANAPu tak zostávajú len lesohospodári a podnikatelia v cestovnom ruchu.

Ing. Juraj Lukáč
Ing. Erik Baláž

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Príloha: nákresy a fotografie dotknutých území

príloha: Aktuálna zonácia TANAP [90.92 KB]
príloha: Podbanské [180.93 KB]
príloha: Smokovec a Tatranská Lomnica [146.03 KB]
príloha: Spálená, Osobitá [126.46 KB]
príloha: Štrbské pleso [124.87 KB]
príloha: Ždiar, Javorina [133.36 KB]
príloha: Odpoveď Správy TANAPu zo 4.6.2009 [513.96 KB]
príloha: Odpoveď Správy TANAPu z 31.7.2009 [347.87 KB]