Zimný prednáškový cyklus 2017 - Marína Čarnogurská o tajomstve

Aj tento rok vás pozývame do Prešova na tradičný zimný prednáškový cyklus. Každý štvrtok o 17.00 so zaujímavými hosťami. Tentoraz s Marínou Čarnogurskou, sinologičkou, filozofkou a prekladateľkou (okrem iného Tao Te ťingu spolu s Egonom Bondym) na tému - Tajomstvo života ukryté v Tao Te ťingu alebo Čo prezrádza Starý Majster o osude ľudstva na Zemi.
Pani Marína Čarnogurská pred niekoľkými mesiacmi publikovala v USA na požiadanie redakčnej rady fyzikov z Universal Journal of Physics and Application prácu, ktorá porovnávala niektoré výsledky modernej prírodovedy (najmä kvantovej fyziky) so závermi starovekej čínskej filozofie, vyslovenými už pred 2500 rokmi.
Marína Čarnogurská vraví: Pomocou tej komparácie sa na povrch vyplavili mnohé zaujímavé veci. Medziiným i to, že naozaj nie sme nijakými pánmi Zeme, ale len živými formami, ktoré si Zem v rámci svojich vývojových procesov sama v sebe (či na sebe) stvorila a má nás preto „v hrsti“. Len čo začneme porušovať jej zákonitosti, organizmus Zeme si okamžite začne vygenerovávať, dokonca i z nás samých spôsoby naše likvidácie, ak sa prestaneme správať a žiť v rámci povolených medzí. Pochopil to už Starý Majster, ktorý v Tao Te ťingu s takou suverénnou istotou tvrdí, že nič na Zemi nikdy “nepretečie cez mieru“! Podľa neho všade tu večne plynúce „Te“, ktoré je v skutočnosti iba čírou Energiou bytia, čiže „Nič“ plné pohybu a nesúce v sebe (tak ako fotóny) všetky na všetko potrebné informácie, generuje možnosti tak tvorieb ako i likvidácií každého toho-ktorého procesu i každej tej-ktorej formy bytia a len čo tá forma prestane slúžiť svojmu poslaniu, organizmus Zeme ju akoby sebaobranným mechanizmom zlikviduje. A keďže táto energia nie je nijaká „súcitná Bytosť“ ale len anonymne prúdiaci substrát, nemôžeme očakávať, že bude mať s nami zľutovanie. Všetko teda závisí len od nás!


Tešíme sa na vás! Viac:

príloha: plagátik_carnogurska.pdf [997.64 KB]