Zimný prednáškový cyklus 2017 - Katarína Nádaská

Aj tento rok vás pozývame do Prešova na tradičný zimný prednáškový cyklus. Štvrtok o 17.00 so zaujímavými hosťami ukončíme poslednou prednáškou. Príde Katarína Nádaská, historička, etnologička a religionistka, medzi ktorej výskumné okruhy patria výročné obyčaje a zvyky, rodinné zvykoslovie, etnomedicína, ľudová mágia.
Téma: Zviera v poverových predstavách, mágii a liečení (Posvätné zvieratá a ich symbolika. Zoomorfné symboly v kultúrnej tradícii Európy. O kulte medveďa a iných zvierat,ktorým boli pripisované ochranné vlastnosti.)


" Zvieratá sprevádzajú človeka od nepamäti. Sú vernými pomocníkmi, druhmi, ale i kultovými a mytológiou opradenými jedincami. Ľudia a zvieratá zdieľali spoločný priestor v jaskyniach, naučili sa spolu žiť a často ich spájal spoločný osud. Príkladom spoločného osudu, je let človeka na Mesiac v roku 1969 keď sa v rakete okrem troch astronautov USA nachádzal aj plyšový medveď, avšak už v roku 1957 sa do vesmíru dostal psík Lajka, pavúky, žaby, kocúr Felix (1963), myši a opice. Títo verní spoločníci človeka pokračovali v dlhej histórii spolužitia človeka a zvieraťa, ktorá začala na Zemi pred niekoľko tisíc rokmi a pokračuje vo Vesmíre, na prahu Večnosti. Etnologička a historička Katarína Nádaská vo svojej prednáške priblíži kultový a mytologický význam zvierat žijúcich v stredoeurópskom priestore."

Tešíme sa na vás! Viac:

príloha: plagátik_nadaska.pdf [843.2 KB]