Štvrtok s VLK-om: 1. prednáška zimného prednáškového cyklu - Petr Pokorný

Pozývame vás na 1. prednášku tradičného zimného prednáškového cyklu. O tom, že "Náš svět je vyjedený krám" bude rozprávať paleobiológ Petr Pokorný.

doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Petr PokornýDr. Petr Pokorný (*1972) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Poté se začal zabývat kvartérní paleoekologií (doktorát v tomto oboru na Biologické fakultě JČU v Českých Budějovicích). Řadu let pracoval v pražském Archeologickém ústavu AV ČR, v. v. i., kde bádal nad společnými dějinami přírody a lidí. Dnes je členem Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a podílí se tam na formování Paleoekologické skupiny. Pravidelně se účastní českých mezioborových výzkumů v severovýchodní Africe vedených Miroslavem Bártou. Je autorem asi stovky vědeckých prací, spoluautorem a editorem několika odborných a několika populárně-vědeckých knih.