Petícia za zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny - petícia za "NIČ" (ukončená)

Lesní priatelia,
našou víziou je skutočná ochrana prírody, preto už roky presadzujeme, aby Príroda o istej časti Slovenska rozhodovala. Presadzujeme, aby sa na 5% nášho územia nerúbali stromy, nepoľovalo sa na zvieratá, nestriekali chemikálie. To znamená, aby toto územie bolo bez zásahu - teda aby sa tam nerobilo NIČ.
Zároveň žiadame umožniť voľný pohyb ľudí v chránených územiach.
Preto sme spustili petíciu za zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny - petíciu za skutočnú ochranu prírody, petíciu za "NIČ". Táto petičná akcia sa už skončila, dosiahli sme ňou zapracovanie bezzásahových jadrových zón v Národných parkoch do Envirostratégie do roku 2030. Kampaň za lepšiu ochranu prírody pokračuje novou petíciou za Skutočnú ochranu prírody, nakoľko zvyšné požiadavky dosiaľ akcpetované neboli.

Ďakujeme za vašu pomoc pri vytváraní siete skutočne bezzásahových území na Slovensku.

kolektív LZ VLK

www.vsetkoprenic.sk