Medveď

Strieľanie medveďov

V roku 2007 bolo Ministerstvom životného prostredia opätovne povolených 51 odstrelov medveďov v rámci tzv. regulačného lovu. V roku 2008 sme preto podali na súd 51 žalôb týkajúcich sa nezákonného povoľovania odstrelov. Namietali sme nedostatočne vypracované žiadosti, nezdokumentovanie škôd, ktoré dané jedince spôsobili, neúčinnosť regulačného lovu náhodne vybraných jedincov a nedostatočné znalosti o populácii medveďov na Slovensku.