Medveď

Stanoviská ŠOP SR a rozhodnutia MŽP k odstrelom medveďov - rok 2010

Stanovisko ŠOP SR Banská Bystrica k žiadostiam na regulačný lov medveďov v roku 2010 (pdf, 602 kB)

Mapa - počty ulovených medveďov v roku 2010 podľa okresov.

Stanoviská ŠOP SR a rozhodnutia MŽP k odstrelom medveďov - rok 2007


poľovné združenie

stanovisko ŠOP SR

rozhodnutie MŽP
KLIMT s.r.o.  - PR Červená Skala (25.4.2007)