Vzdelávanie a osveta

Sovy nie sú tým, čím sa zdajú byť

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 6. prednášku 21. ročníka zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Sme zrkadlo prírody

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 4. prednášku 21. ročníka
zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Príroda ako naše zrkadlo

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 3. prednášku 21. ročníka
zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Rastlino-živočích - len číra utópia?

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 2. prednášku 21. ročníka
zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou