Návrat k prameňom

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 4. prednášku 20. ročníka
zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou


NÁVRAT K PRAMEŇOM


Ladislav Alcnauer
lesník a maliar prírody
z lesov Volovských vrchov


Kedy: Streda 12. február 2014 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup voľný

O tom, že v lese sa dá hospodáriť aj inak - šetrnejšie,
s citom a rozumom zároveň. Ako to v takto obhospodarovanom lese
vyzerá? Aký je pohľad ekonomický a aký emocionálny,
pretavený do výtvarného umenia?
Lesy obvodu Smolníckej Osady inšpirujú lesníkov celého Slovenska,
príbehy Ladislava Alcnauera môžu inšpirovať nás všetkých.

príloha: pozvánaka vo formáte PDF.pdf [122.78 KB]