Aktivity - Bratislavské lesy

2005 - Evolučný Park

V roku 2005 sme podali návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie s názvom Pramene Vydrice v centre Bratislavského lesoparku. Návrh bol vypracovaný s cieľom poskytnúť ochranu vzácnemu územiu, ktoré si napriek svojej bezprostrednej blízkosti k hlavnému mestu zachovalo svoj prirodzený charakter. Zároveň je však návrh vypracovaný tak, aby neobmedzoval návštevníkov lesoparku. Práve naopak, poskytne ľuďom žijúcim v meste možnosť zažiť les vo svojej prirodzenej podobe bez výrazných zásahov človeka....ďalej