Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

User login

Články

Aktuálne príspevky. Voľbou môžete zobraziť požadovanú tému.

Téma
 • Tlačová správa

  Pozvánka na výstavu Divočina zachráni svet do Rajca
  Výstava fotografií so sprievodným textom

 • Článok

  Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon zrušil začiatkom augusta povolenie pre podnik LESY š.p. striekať v národnom parku Nízke Tatry, NP Muránska planina a NP Slovenský raj.

 • Článok

  Ak sa chcete stať členom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, prihlásiť sa už môžete aj prostredníctvom tejto stránky.

  Na našom webe wolf.sk si taktiež môžete pozrieť prvé videozáznamy. Nájdete ich v sekcii menu Články->Videá. Ďalšie postupne pribudnú.

  Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

 • Článok

  V tomto roku sa do súťaže prihlásilo celkovo 39 škôl – 29 základných, 9 stredných a aj jedna materská škola. Vážime si všetkých pedagógov, ktorí si v tej záľahe rôznych súťaží a povinností našli čas a pripravili a poslali prihlášku.

 • Článok

  Po vyše roku kauza s názvom Ťahanovský les dospela ku víťaznému koncu: 50 hektárov lesa v tesnej blízkosti sídliska s počtom obyvateľov 20 000, biokoridor európskeho významu ostane naďalej majetkom mesta Košice.

  Celá kauza

 • Tlačová správa

  Mesto Snina tento rok verejnosti predstavilo návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta. V záväznej časti tohto strategického dokumentu konštatuje, že v budúcnosti sa zrealizuje výstavba časti strediska zimných športov Biele kamene. Tento projekt počíta s trvalým odlesnením desiatok hektárov lesov, ktoré boli v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva Unesco a zároveň sú súčasťou siete národných i európskych chránených území v pohorí Vihorlat.

 • Článok

  Krajský súd v Žiline dňa 1. júna 2010 rozhodol, že Krajské úrady životného prostredia v Žiline a Prešove porušili zákon, keď v konaní o návrhu zonácie TANAPu neprerokovali pripomienky občanov.

  Celé rozhodnutie súdu si môžete pozrieť tu: rozhodnutie

  Na základe tohoto uznesenia súdu musia Krajské úrady životného prostredia do 30 dní rozhodnúť o všetkých zaslaných pripomienkach občanov a organizácií.

 • Článok

  V roku 2008 sme zaslali premiérovi Slovenskej republiky list, v ktorom ho vyzývame k prijatiu opatrení, ktoré môžu podstatne zmierniť účinky extrémnych zrážok na severovýchodnom Slovensku. 

  ....Vážený pán predseda vlády,

   

 • Akcia

  Pozývame Vás na premietanie filmu Strážca divočiny.

  Kino SCALA, Masarykova 7, Prešov (bývalé kino Panoráma)
  6. máj 2010 (štvrtok) o 18.00 hod
  vstup voľný

 • Článok

  Prvé štyri environmentálne mimovládne organizácie sa rozhodli poskytnúť
  finančnú pomoc ochranárom bratom Balážovcom na obnovu ich ekodomu.

  Sú to organizácie:
  Lesoochranárske zoskupenie VLK (Tulčík), Nádej pre Sad Janka Kráľa
  (Bratislava), Klub Strážov (Považská Bystrica) a OZ SOSNA (Košice).