Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Fico a povodne

V roku 2008 sme zaslali premiérovi Slovenskej republiky list, v ktorom ho vyzývame k prijatiu opatrení, ktoré môžu podstatne zmierniť účinky extrémnych zrážok na severovýchodnom Slovensku. 

....Vážený pán predseda vlády,

 

škody na majetku a ľudských životoch pri posledných záplavách na severovýchodnom Slovensku sú podľa Lesoochranárskeho zoskupenie VLK dôsledkom nevšímavosti zodpovedných štátnych a samosprávnych orgánov o stav krajiny severovýchodného Slovenska za posledných dvadsať rokov. Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás preto žiada otvoreným listom, aby ste zabezpečili zmenu lesného hospodárskeho plánu pre pohorie Čergov a ostatné pohoria severovýchodného Slovenska tak, aby kľúčové závery horských dolín s mimoriadne dôležitou vodoochrannou funkciou ostali neporušené a pomáhali chrániť ľudský majetok a ľudské životy.....

Rovnaký list sme poslali aj predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Chudíkovi. Bez akejkoľvek reakcie alebo písomnej odpovede.

Náš názor o príčinách povodní predovšetkým na severovýchodnom Slovensku sa nezmenil, preto list uverejňujeme v plnom znení. 

Sľubovanie odškodnenia pri povodňových škodách je nesystémové riešenie používané politikmi už desiatky rokov. Je čas prijať systémové opatrenia, ktoré umožnia krajine zadržiavať extrémne zrážky. Dúfame, že nová vláda začne celospoločenskú diskusiu o spôsoboch riešenia tohto problému a zásadným spôsobom tak zmení slovenskú protipovodňovú politiku.

príloha: Otvorený_list_premiérovi_Slovenska_Fico.pdf [2.24 MB]