Collection status

Buy your own tree
248 383,65 EUR and
554 432,80 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

82% obyvateľov Slovenska chce 10% prírody bez zásahu človeka

V dňoch 15. 1. – 22. 1. 2020 uskutočnila agentúra FOCUS reprezentatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov na tému lepšej ochrany prírody na Slovensku.

1013 respondentov odpovedalo na otázku: „V súčasnej dobe sú na Slovensku prírodné rezervácie, v ktorých sa vôbec neťaží, nepoľuje, nepoužívajú sa chemické látky a ani iným spôsobom sa nezasahuje, na rozlohe 1% územia Slovenska. Súhlasili by ste so zvýšením tejto rozlohy na 10% územia Slovenska, alebo nie?“

  • Väčšina respondentov (82%) by súhlasila so zvýšením rozlohy prírodných rezervácií v SR (v ktorých sa vôbec neťaží, nepoužívajú sa chemické látky ani iným spôsobom sa tam nezasahuje) z 1% na 10% územia SR.
  • Súhlas vyjadrili častejšie: respondenti s vysokoškolským vzdelaním (88%); tvoriví odborní pracovníci (89%), respondenti s čistými mesačnými príjmami domácnosti 800 – 1 000 € (90%); respondenti žijúci v mestách s 20 až 50 tisíc obyvateľmi (87%); respondenti bývajúci v Bratislavskom kraji (88%).
  • Naopak, so zvýšením takejto rozlohy nesúhlasila viac ako desatina respondentov (12%).
  • Ďalších 6% respondentov sa k tejto otázke nevedeli vyjadriť.

V porovnaní s posledným prieskumom (december 2019) mierne narástol podiel tých, ktorí by súhlasil so zvýšením rozlohy prírodných rezervácií v SR – a to o 3 percentuálne body (zo 79% v decembri 2019 na 82% v aktuálnom výskume).

Pomoc pri zbieraní podpisov za NIČ

VLK spustil v októbri 2018 zber podpisov pod petíciu Za lepšiu ochranu prírody. Dôvodom je zlý stav v ochrane prírody na Slovensku. Napriek rozsiahlej sieti chránených území súčasné právne predpisy umožňujú skutočnú ochranu iba v územiach, na ktorých platí 5. stupeň ochrany prírody. Takéto územia v súčasnosti tvoria iba 1,75 % rozlohy Slovenskej republiky. VLK preto začal rozsiahlu kampaň za zabezpečenie lepšej ochrany prírody, ktorej súčasťou je aj táto petícia s cieľom, aby sa prísna ochrana prírody zaviedla na 10 % územia Slovenska, aby sa aspoň na časti našej krajiny nerobilo NIČ.

Prvých viac ako 50 000 podpisov sme už vyzbierali. Našou métou je minimálne 100 000 platných podpisov tak, aby sa touto požiadavkou musela zaoberať Národná rada Slovenskej republiky.

Hľadáme preto dobrovoľníkov, ktorí nám chcú pomôcť so zberom podpisov po celom Slovensku. Ak nám chcete pomôcť, vyplňte prosím tento dotazník a my sa Vám obratom ozveme.

Ďakujeme.

Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov

Mesto, kde viem pomôcť

V rámci efektivity sa sústredíme na tieto veľké mestá a budeme radi, ak obetujete trochu času a pohodlia a pomôžete nám práve v nich. Ak by to nebolo možné, po dohode a v spolupráci s niektorým členom VLKa môžete zbierať aj v inom meste (uveďte v Iné).

Máme už viac než 43000 podpisov

Rozbiehame naplno kampaň, pripájajú sa k nám i známe osobnosti. Všetko o petícii nájdete na www.vsetkoprenic.sk .

Cieľom je zozbierať 100 tisíc podpisov, pokiaľ možno do najbližších parlamentných volieb, aby sa petíciou musel zaoberať parlament. Zbierame iba fyzické, nie elektronické podpisy. Je to preto, pretože fyzický podpis má omnoho vyššiu váhu ako klik na internete. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú, a buďte naďalej s nami.

Evolučné lesy - Radikálna ochranárska avantgarda Bratislava

Utorok 19. novembra 2019 o 18:00 – 20:00 v Bystro - Komunitná Obývačka, Karpatská 3, 81105 Bratislava
https://www.facebook.com/events/567607804017168/?__mref=mb

Evolučné lesy - Radikálna ochranárska avantgarda Zvolen

Pondelok 11. novembra 2019 o 17:30 – 19:00 v Konekt Poradenské centrum pre mladých, J. Kozačeka 11, 960 01 Zvolen