Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Správa pre podporovateľov Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

Vážení priatelia lesov.

Ďakujem vám za vašu doterajšiu podporu našej práce.

Žijeme v ťažkých časoch, ktoré si vyžadujú veľa energie a zodpovednosti.

Lesoochranárske zoskupenie VLK sa snaží plniť svoju hlavnú misiu, záchranu prirodzených lesov na Slovensku, s maximálnym nasadením a sústredením, aj keď to skutočne nie je vôbec v súčasnej dobe jednoduché.

Môžeme pracovať len a len vďaka vašej podpore, či už morálnej, finančnej alebo osobnej.

Tu je krátky prehľad dosiahnutých úspechov na ceste za skutočnú ochranu prírody na Slovensku.
Od začiatku roku 2021 do súčasnosť:

 • Od júna 2021 sa vlk stal na Slovensku celoročne chráneným druhom. Týmto bola zavŕšená tridsaťročná aktivita VLK-a, ktorá zastavila zbytočné zabíjanie tejto šelmy, ktorá prináša našej spoločnosti podstatne viac úžitkov ako škôd.

 • Medvede – v roku 2021 nebol žiaden medveď zastrelený v regulačnom love, pričom sa VLK snaží dosiahnuť také podmienky, aby dochádzalo k minimalizácii počtu konfliktov medzi medveďmi a človekom. Tu patrí predovšetkým zastavenie prikrmovania v blízkostí obcí a v chránených územiach zvlášť, zamedzeniu prístupu medveďov ku komunálnemu odpadu v obciach. Ak používate Facebook, môžete na túto tému sledovať skupinu McMedveď - McMedveď | Facebook.

 • V auguste 2021 bola vďaka našej dlhoročnej práci na rezerváciách UNESCO schválila vláda vyhlásenie prírodnej rezervácie Veľký Bukovec, ktorá má 270 hektárov v bezzásahovom režime. Poznámka: všetky rozlohy rezervácii ďalej uvádzaných sa budú týkať len skutočne chránenej rozlohy, bez poľovania, ťažby, jazdy motorovými vozidlami a striekania chemických látok.

 • V auguste 2021 VLK podal hromadnú pripomienku k vyhláseniu prírodnej rezervácie Vydrica, kvôli tomu, aby bol v nej umožnený voľný peší pohyb ľudí. Od februára 2022 je 450 ha tejto rezervácie bezzásahovým územím s voľným pohybom peších návštevníkov.

 • V októbri 2021 odovzdal VLK 105 081 podpisov petície Za skutočnú ochranu prírody do Národnej rady, ktorá nám uznala 103 782 podpisov a 14. marca bude je v NR SR prejednávanie tejto petície. Je to najväčšia petícia zaoberajúca sa ochranou prírody, ktorá splnila zákonné podmienky pre prejednávanie v Národnej rade v histórii Slovenska! Po rokovaní vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bola petícia bez pripomienok posunutá na riadne zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky. Poznámka: vôbec najväčšou petíciou bola petícia Stop uránu.

 • Celková rozloha rezervácii s bezzásahou ochranou prírodných procesov dosiahnutá prácou VLK-a je takáto: Vlčia – 21,24 ha + 101,79 ha, Rysia – 30,49 ha, Roháčia - 17,4 ha, Suchá – 160 ha, Udava – 391,98 ha, Kyjov – 397, 4 ha, Bisce – 28,01 ha, Borsukov vrch – 146,79 ha, Vihorlatský prales – 1571 ha, Rydošová – 56,27 ha, 101,79 ha, Vydrica – 450 ha.

 • Pripravili sme návrh na vyhlásenie novej rezervácie Salamandria na Čergove.

 • Keďže neustále pokračuje rúbanie v našich lesoch bez povolenia na poškodzovanie chránených druhov živočíchov a rastlín, podáva VLK neustále sťažnosti na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Keďže ani jedno porušenie zákona nedokázala inšpekcia vyriešiť, podali sme sťažnosť na Slovensku v Európskej komisii. Európska komisia dala žalobu na Slovensko na Európsky súdny dvor a spojila naše sťažnosti s prípadom hlucháň.

 • Celkovo sme podali podnety kvôli porušeniu ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín v 13 územiach európskeho významu a v 12 vtáčích území. Týka sa to rozlohy 710 545 hektárov a 83 druhov živočíchov a rastlín a 56 druhov vtákov.

 • Neustále pracujeme na obnove značenia našich rezervácii, na geodetickom zameriavaní novoprikúpených lesov a na riešení podnetov prichádzajúcich z celého Slovenska na podozrivé výruby stromov nielen v lesoch.

  V najbližšom období máme za hlavný cieľ dosiahnutie vyhlásenia 10 % územia Slovenska za bezzásahové územia bez poľovania, ťažby dreva, jazdy motorových vozidiel a používania chemických látok ale s voľným pohybom ľudí.

  Preto pripravujeme na vyhlásenie ďalšie rezervácie a predovšetkým kupujeme lesy v akcii Kúp si svoj strom na rozšírenie našej prvej lesnej súkromnej rezervácie v Európe, Vlčia v Čergovskom pohorí.

  Ďakujeme vám za vašu doterajšiu podporu a veríme, že nás budete naďalej podporovať aj v týchto neľahkých časoch.

  Ak sa chcete inšpirovať ako pomôcť VLK/u, pozrite sa na :
  Lesoochranárske zoskupenie VLK - skutočná ochrana prírody (wolf.sk)
  alebo
  www.vsetkoprenic.sk

  O našej doterajšej práci ste informovaní na:
  www.wolf.sk

  a veľmi podrobne na:
  www.biomasaker.wolf.sk
  www.vlci.wolf.sk
  www.ticha.wolf.sk
  www.cergov.wolf.sk

  Prajem vám čo najpokojnejší rok 2022 a veľa zdravia

  Juraj Lukáč
  Lesoochranárske zoskupenie VLK