Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

82% obyvateľov Slovenska chce 10% prírody bez zásahu človeka

V dňoch 15. 1. – 22. 1. 2020 uskutočnila agentúra FOCUS reprezentatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov na tému lepšej ochrany prírody na Slovensku.

1013 respondentov odpovedalo na otázku: „V súčasnej dobe sú na Slovensku prírodné rezervácie, v ktorých sa vôbec neťaží, nepoľuje, nepoužívajú sa chemické látky a ani iným spôsobom sa nezasahuje, na rozlohe 1% územia Slovenska. Súhlasili by ste so zvýšením tejto rozlohy na 10% územia Slovenska, alebo nie?“

  • Väčšina respondentov (82%) by súhlasila so zvýšením rozlohy prírodných rezervácií v SR (v ktorých sa vôbec neťaží, nepoužívajú sa chemické látky ani iným spôsobom sa tam nezasahuje) z 1% na 10% územia SR.
  • Súhlas vyjadrili častejšie: respondenti s vysokoškolským vzdelaním (88%); tvoriví odborní pracovníci (89%), respondenti s čistými mesačnými príjmami domácnosti 800 – 1 000 € (90%); respondenti žijúci v mestách s 20 až 50 tisíc obyvateľmi (87%); respondenti bývajúci v Bratislavskom kraji (88%).
  • Naopak, so zvýšením takejto rozlohy nesúhlasila viac ako desatina respondentov (12%).
  • Ďalších 6% respondentov sa k tejto otázke nevedeli vyjadriť.

V porovnaní s posledným prieskumom (december 2019) mierne narástol podiel tých, ktorí by súhlasil so zvýšením rozlohy prírodných rezervácií v SR – a to o 3 percentuálne body (zo 79% v decembri 2019 na 82% v aktuálnom výskume).