Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Čo robiť, keď.... stretnete v lese motorové vozidlo.

Neoprávnený pohyb motorovými vozidlami je na Slovensku trestným činom, dochádza k porušeniu niekoľkých zákonov. Vodiči ohrozujú svoje okolie a peších ľudí. Pomocou motorových vozidiel sa jednoduchšie pytliači a kradne drevo.

Pomôžte odstrániť tento nežiadúci jav z našich lesov

AKO NA TO?

Terén – fotografia
Poslanie trestného oznámenia
Interakcia s políciou

Fotografia
Vyfoťte motorové vozidlo a jazdca.

Tipy a triky:
1. Urobte čo najdetailnejšiu fotografiu alebo viac fotografií (snažiť sa zachytiť typ stroja, evidenčné číslo, tvár vodiča) motorového vozidla.
2. Nezabudnite, že vozidlo dá často dohľadať, aj keď nemá poznávaciu značku.
3. Ak vodič vozidla protestuje proti fotodokumentácii, pamätajte, že páchanie nezákonného konania môžete zaznamenávať a záznam následne použiť v trestnom oznámení.
4. Trestné oznámenie zašlite, aj keď si nie ste úplne istý, či vodič mal alebo nemal oprávnenie. To nech vyšetrí polícia.
5. Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Nevystavujte sa zbytočnému riziku zrazenia motorovým vozidlom a podobne.
6. Ak sa vám nepodarilo urobiť fotografiu alebo videozáznam, spíšte si všetky podrobnosti stretnutia (výzor vozidla, jazdca, čas, miesto atď.) a napriek tomu trestné oznámenie zašlite.

Trestné oznámenie
Napíšte podnet na políciu – trestné oznámenie. Tu nájdete vzor.

Tipy a triky:
1. Trestné oznámenie zašlite ako papierový list poštou, doporučene. Podací lístok si uschovajte.
2. Tu nájdete vzor trestného oznámenia. Má obsahovať: dátum a čas stretnutia s motorovým vozidlom, opis situácie (odkiaľ a kam pravdepodobne vozidlo smerovalo, či zastalo a pod.), čo najpresnejší opis páchateľa a vozidla, presné miesto činu (v ideálnom prípade GPS), fotodokumentáciu a mapu so zaznačeným miestom stretnutia s motorovým vozidlom. Nezabudnite na vaše kontaktné údaje.
3. Pokiaľ viete, pod ktoré obvodné oddelenie patrí miesto, kde ste stretli motorové vozidlo, zašlite trestné oznámenie priamo na adresu tohto oddelenia. Ak to neviete, zašlite ho na príslušné krajské riaditeľstvo.
4. Kópiu trestného oznámenia zašlite na vedomie na Prezídium Policajného zboru v Bratislave.
5. Jednu kópiu si taktiež uschovajte vy.

Polícia
Do niekoľkých týždňov od odoslania trestného oznámenia vám príde upovedomenie o začatí konania vo veci a polícia vás vyzve na prepočutie ako svedka. Ide o rutinný záznam do zložky.
Medzitým beží šetrenie a pátranie polície po páchateľovi. Ak je páchateľ políciou dohľadaný, vec je posúdená buď ako priestupok (vtedy je vhodné podať do 3 dní odvolanie), alebo ako trestný čin. V oboch prípadoch je užitočné kontaktovať VLK Čergov na 0911 779 030.