Čo robiť, keď.... stretnete v lese motorové vozidlo.